Bolfo spray pro psy a kočky 250ml

Bolfo spray pro psy a kočky 250ml

Antiparazitní sprej určený k ošetření koček a psů.

Dostupnost: Skladem (2-5 ks)
Doručení: Pá, 21. 06.
Cena
295 Kč (vč. DPH)
244 Kč bez DPH

Bližší specifikace

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)  Antiparazitní sprej na ochranu psů i koček před parazity, vhodný i na prostředí. Indikace: Léčba a prevence napadnutí psů a koček klíšťaty ( Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus), blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi (Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis). K hubení ektoparazitů i v okolí zvířat. Kontraindikace: Nepoužívat na poraněnou kůži, u kachektických a nemocných zvířat. Nežádoucí účinky: Nejsou známy. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. Obsah léčiých a ostatních látek: 1 gram čirého, bílého až nažloutlého roztoku obsahuje: Léčivé látky: Propoxurum 2,5 mg. Dávkování a způsob podání: Na napadená místa stříkáme několik sekund proti srsti, až je srst lehce vlhká. Místa, kde se zvíře zdržuje a jiná místa, kde se dá s výskytem ektoparazitů počítat, postříkáme plošně několik sekund z 50 cm vzdálenosti. Zvýšenou pozornost věnujeme košíkům, dekám, kobercům, podlahám, skulinám v podlaze, koutům a zadním stěnám nábytku. Podle intenzity napadení opakujeme ošetření 1-krát až 2-krát týdně po dobu několika týdnů. Pokyny pro správné podání: Při napadení blechami je často zamořeno i okolí zvířete (pelíšky, koberce, závěsy,..). Je proto doporučeno ošetřit vhodnými přípravky proti blechám i okolí zvířete. Toto opatření snižuje zamořenost okolí a prodlužuje ochranu proti novém napadení blechami. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte ani po použití. Nestříkejte do plamene nebo na žhavé předměty. Hořlavé. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na dně obalu. Zvláštní upozornění: Zvláštní opatření pro použití u zvířat : Spray je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití. Léčba jinými ektoparazitiky se v době nošení obojku nedoporučuje. Zabraňte kontaktu s ústní dutinou a očima ošetřovaného zvířete. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům : Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi. V případě náhodného potřísnění kůže postižené místo opláchněte vodou a mýdlem. V případě náhodného vniknutí do očí vypláchněte oči důkladně velkým množstvím vody. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti. Sprej nevdechujte. Při aplikaci zabraňte expozici dalších osob. Přípravek nesmí aplikovat těhotné ženy, zvláště ve 3. trimestru těhotenství. Nekuřte, nejezte ani nepijte při aplikaci přípravku. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Po aplikaci si důkladně umyjte ruce a odstraňte kontaminovaný oděv. Další opatření Přípravek je toxický pro vodní organismy, ptáky a včely. Ošetřeným zvířatům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích.